UnitedConsumers Zorgverzekering 2015 wat is er anders?

UnitedConsumers Zorgverzekering 2015 wat is er anders?

 

Prinsjesdag 2014 is inmiddels geweest en van daaruit worden altijd al voorzichtige schattingen voor het aankomende jaar duidelijk. In 2015 zal de verzekering dan ook weer gaan veranderen, zoveel is al wel duidelijk. Wát er precies gaat veranderen is echter nog niet klaar om in de openbaarheid vermeld te worden, dat gebeurt door de verzekeraars zelf over het algemeen pas per medio november. Wel is het handig vast op enkele dingen voorbereid te zijn, want ook al kunnen we op de vraag “ UnitedConsumers Zorgverzekering 2015 wat is er anders? “ nog geen eenduidig antwoord kunnen geven, is wel duidelijk dát er het een en ander gaat veranderen bij elke verzekeraar, wijzingen vanuit de overheid die in het algemeen nou eenmaal doorgevoerd gaan worden.

 

UnitedConsumers Zorgverzekering 2015 wat is er anders?

 

Wat betreffen deze veranderingen dan? Houd er rekening mee dat alles duurder wordt en dat dit niet gecompenseerd wordt door de overheid. De zelfredzaamheid van mensen wordt aangesproken in de AWBZ, aangezien op dit budget een besparing van 3,5 miljard euro wordt nagestreefd. Ook worden de maandelijkse lasten duurder, hoogstwaarschijnlijk met een tientje per maand, en wordt het eigen risico meer, naar verwachting met vijftien euro. De zorgtoeslag echter, wordt niet verhoogd, zoals het er naar uitziet.